Akcje Tesli skorelowane z Bitcoinem?

Akcje Tesli skorelowane z Bitcoinem?

Zapowiedź Tesli dot. inwestycji w Bitcoina spowodowała gwałtowny wzrost waluty. Według naukowców, cena akcji Tesli będą teraz nieustannie skorelowane z ceną Bitcoina.

Mimo, że Tesla gdyby zrealizowała już swoje zyski na Bitcoinie, mogłaby nawet liczyć na miliard dolarów zwrotu, to dziś działalność spółki wiąże się to z dodatkowym ryzykiem. Spadek ceny Bitcoina może gwałtownie naruszyć płynność finansową Tesli. W konsekwencji, nie można wykluczyć upadku Tesli przez spadek wartości Bitcoina.

Oczywiście, dalej podstawowa działalność operacyjna i działalności badawcze stanowią podstawę dla wyceny i funkcjonowania Tesli. Jednak według analityków Wedbush Securities, Bitcoin przyćmiewa rzeczywiste osiągnięcia Tesli w zakresie samochodów elektrycznych. Może to powodować nieadekwatną wycenę Tesli.

Według niektórych, korelacja akcji Tesli z Bitcoinem może osiągnąć nawet 50%. Tesla lokując tak duże nadwyżki gotówkowe w Bitcoina musi być głęboko przekonana, że będzie on rósł. Należy jednak mieć świadomość, że jest to pierwsza duża spółka sektora niezwiązanego bezpośrednio z Internetem, która będzie tak silnie zależna od Bitcoina.

Zacznij handel Bitcoinem z Profit Maximizer już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.