Co to jest ETF i jak w nie inwestować ?

Idealny portfel inwestycyjny zawiera różne rodzaje aktywów, zdywersyfikowane (rozłożone) na waluty i branże. Fundusze ETF są odpowiednie dla początkujących inwestorów, którzy szukają równowagi inwestycyjnej przy najmniejszym wysiłku.

Co to jest ETF?

Exchange Traded Funds to fundusze giełdowe, które inwestują w aktywa i emitują pod nimi papiery wartościowe. Fundusze ETF pozwalają „kupić” określony indeks (akcje, obligacje, towary itp.). Cena papierów wartościowych na ogół podąża za indeksem. O ile fundusz nie jest egzotyczny, zmienność dynamiki jest niewielka lub żadna. Fundusze ETF pod względem sposobu obrotu są podobne do akcji.

Indeks to wskaźnik, który śledzi zmiany cen grupy papierów wartościowych. W rzeczywistości jest to portfel papierów wartościowych zjednoczonych przez jakiś atrybut.

Koncepcyjnie ETF-y są pod wieloma względami podobne do funduszy inwestycyjnych, ale jest jedna istotna różnica. ETF-y to instrumenty typu exchange-traded. Aby je kupić lub sprzedać, nie trzeba udawać się do firmy zarządzającej, transakcji można dokonać w aplikacji handlowej lub terminalu.

Większość funduszy ETF na światowym rynku jest emitowana przez trzy firmy zarządzające — BlackRock (iShares), Vanguard i State Street Global Advisors (SPDR ETF).

Jeśli chcesz zacząć handel ETF to możemy śmiało polecić brokera NAGA Markets.

Zalety funduszy ETF

 • Instrumenty giełdowe. Z reguły charakteryzują się one dużą płynnością. Oznacza to, że obrót handlowy jest wystarczająco wysoki. Transakcji można dokonywać w każdym dogodnym momencie, kiedy giełda jest otwarta. Spready między ceną kupna i sprzedaży papierów wartościowych dużych funduszy nie przekraczają 0,2-0,3  punktu procentowego.
 • W przeciwieństwie do akcji, ETF-y są bardziej zdywersyfikowane. Są one w zasadzie „koszykiem” papierów wartościowych. Ryzyko związane z sytuacją finansową pojedynczego emitenta jest wyraźnie mniejsze. Jeden ETF może składać się z setek innych papierów wartościowych. Złożenie takiego portfolio nie jest czymś, co każdy potrafi zrobić i będzie wymagało wiele wysiłku i pieniędzy. Papier wartościowy ETF to miniportfel, który można kupić jednym kliknięciem po rozsądnej cenie. Fundusze FinEx ETF są dostępne dla początkujących inwestorów z niewielkim kapitałem początkowym i można je nabyć za pośrednictwem aplikacji Investment World.
 • Niższe opłaty niż w przypadku tradycyjnych funduszy. Opłata za zarządzanie (wskaźnik kosztów) nie jest płacona oddzielnie, lecz po prostu uwzględniona w cenie papieru wartościowego. Zwykle jest to 0,1-1% rocznie od łącznej wartości zarządzanych aktywów. Dodatkowo pobierana jest standardowa prowizja giełdowa.
 • Przejrzystość — aktywa ETF są regularnie publikowane, więc inwestorzy są stale świadomi wszystkich zmian.
 • Szeroki wybór. Zazwyczaj ETF-y skupiają się na indeksach szerokiego rynku (S&P 500, NASDAQ 100 itp.). Powszechne są ETF-y śledzące sektory gospodarki. Możliwe są inwestycje w konkretne regiony, na przykład poprzez iShares MSCI Emerging Mkts. Uwzględniono również rynki towarowe. Są egzotyczne ETF-y oparte na aktualnych trendach (roboty, machine learning, biotechnologia).
 • Różnorodność strategii. Można postawić na szeroki rynek (dywersyfikacja) lub przeciwnie — na wąskie obszary. Fundusze ETF mogą się różnić pod względem stylu inwestycyjnego (konserwatywnego lub agresywnego) oraz kapitalizacji spółek. Inwestycje mogą być aktywne lub pasywne.
 • Aktywne inwestowanie — transakcje dokonywane są na bieżąco, aktywa dobierane są zgodnie z pomysłem. Na przykład zakup ETF na złoto lub akcje ropy naftowej. Inwestycje pasywne — podążają za szerokim rynkiem, tworząc portfel złożony z dużej liczby papierów wartościowych, idealne dla konserwatywnych inwestycji długoterminowych.
 • Dostęp do „uprzywilejowanych” aktywów. Na przykład wiele obligacji można kupić wyłącznie w dużych blokach. ETF-y pozwalają jednak na bardziej umiarkowane inwestycje, które są dopuszczalne dla prywatnych inwestorów. W ten sposób dodatkowo zwiększają się możliwości dywersyfikacji portfela.

Jak inwestować i zarabiać w funduszach ETF?

 1. Kupno, czyli inwestowanie w szeroki rynek akcji, pojedynczy kraj lub grupę krajów, sektor, branżę lub grupę aktywów.
 2. Portfel ETF. Najlepiej nadaje się na okres 1 roku lub dłużej. Inwestycje 10-letnie i dłuższe są możliwe w zależności od celów inwestycyjnych. Rebalansowanie portfela jest wymagane raz na kwartał lub rok.
 3. Kupowanie dywidendowych ETF-ów.
 4. Shorting (krótka sprzedaż)
 5. Odwrócone (inverted) ETF-y — kupno takiego ETF-u zastępuje krótką sprzedaż aktywa bazowego. W takie ETF-y może być wbudowana „dźwignia finansowa”.
 6. Kupowanie „zmienności” — inwestowanie w „indeks strachu” VIX. Przykład: zakup papierów wartościowych iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Fundusz ten oparty jest na indeksie składającym się z krótkoterminowych kontraktów terminowych VIX, więc nie zawsze dokładnie odzwierciedla ruchy samego indeksu VIX.

Jak wybrać fundusz ETF?

 • Sformułuj swoją strategię inwestycyjną — aktywną lub pasywną, konserwatywną lub ryzykowną. Cele inwestowania w ETF-y:
  • koncentracja (obstawianie jednej idei punktowej, np. drony),
  • dywersyfikacja (rozłożenie ryzyka na dużą liczbę papierów wartościowych),
  • hedging (ubezpieczenie przed spadkiem większości portfela).
 • Wybierz główne rodzaje aktywów, które są interesujące do inwestowania. Konieczne jest zrozumienie, który portfel leży u podstaw ETF, jakim celom może służyć.
 • Ważna jest odpowiednia wielkość aktywów pod zarządzaniem funduszu (powyżej 10 mln USD dla rynku amerykańskiego) oraz wystarczający obrót papierami wartościowymi, który zapewnia ich płynność. Papiery wartościowe są płynne, gdy różnica między ceną kupna i sprzedaży jest minimalna. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nieadekwatnych wahań.
 • Preferowane powinny być papiery ETF o najmniejszym odchyleniu od dynamiki portfela bazowego.
 • Wśród podobnych ETF-ów na uwagę zasługują papiery, które pojawiły się wcześniej. W nich skupiona jest większość aktywów. Takie papiery wartościowe charakteryzują się lepszą płynnością, mniejszym odchyleniem od portfela bazowego, a ryzyko zamknięcia funduszu jest nieznaczne.
 • Jeśli aktywa bazowe są niepłynne i trudne do analizy (np. niektóre brazylijskie akcje o małej kapitalizacji), oparte na nich ETF-y będą takie same. Musisz jasno określić, czy jesteś gotów podjąć większe ryzyko.
Dariusz Mączyński

Dariusz Mączyński

Pasjonat giełdy forex, kryptowalut oraz piłki nożnej. Giełdę Forex analizuje od kilku lat, co poparte jest wieloma sukcesami. Uczestnik wielu konferencji na temat kryptowalut. Na tym blogu Dariusz zajmuje się przeglądem najpopularniejszych platform tradingowych. Mając dwie dekady doświadczenia w dziennikarstwie biznesowym i finansowym, Dariusz omawiał najświeższe informacje rynkowe, pisał na temat rynków akcji oraz redagował treści dotyczące finansów osobistych.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Forex Opinia