FUN tylko w górę?

FUN tylko w górę?

15 marca ma rozpocząć się program członkostwa w premium w ramach platformy freebitco.in. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zakup i przetrzymywanie FUN przez miesiąc w ramach platformy.

Do tej pory po ogłoszeniu współpracy, cena FUN gwałtowanie wzrosła, do nawet 0,0462 dolara. Jednak szybko nastąpiła korekta, która zapoczątkowała trend spadkowy. Mimo kilku prób wali ze spadkiem (np. od 23 do 25 lutego), nie okazały się one zbyt mocne, aby trend zmienił się. Jednak ostatnio była widoczna stabilizacja wokół 0,028 a 0,32 dolara.

Od 4 dni z rządu widoczne jest budowanie się trendu wzrostowego. Zdrowe zmiany w ciągu dnia i wzrosty między kolejnymi dniami wskazują, że zainteresowanie członkostwem premium dopiero zaczyna być kompleksowo odnotowywane przez rynek. Trend ten może również potwierdzić analiza techniczna (np. fale Fibonacciego, przecięcie średnich tygodniowych). Wydaje się więc, że do 15 marca cena FUN będzie rosła.

FUN jest pomocniczą kryptowalutą dla wielu gier online. Jest oparta na Etherum. Co ważne, FUN nie jest walutą inflacyjną. Na rynku może znajdować się co najwyżej 17 miliardów FUN.

Zapoznaj się z opiniami i sprawdź jak możesz zarobić z Pattern Trader

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.