Jak inwestować w złoto? Inwestycja w złoto 2023

Gdy zbliża się recesja, a inflacja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie od dziesięcioleci, może to być dobry moment, aby zacząć pomnażać swoje oszczędności w złocie. Oto, co musisz wiedzieć o inwestowaniu w złoto w 2023 roku.

W czasach ekonomicznej niepewności i niestabilności wielu inwestorów szuka sposobów na ochronę i pomnażanie swoich pieniędzy przy niskim ryzyku. Ludzie od lat używają złota jako bezpiecznego zaplecza swoich finansów. Światowa gospodarka odbiła się od dna, ale po raz kolejny doznała poważnego szoku w związku z wybuchem pandemii Covid-19. Bezprecedensowe ilości drukowania pieniędzy uratowały giełdy przed krótkoterminowymi szkodami, ale kosztem gwałtownej inflacji i rekordowego poziomu długu publicznego w czasie pokoju.

Inwazja Rosji na Ukrainę, która wydawała się nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, przypomniała światu świadomość, że wojna wciąż jest realnym zagrożeniem. Napięcia geopolityczne między krajami takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Korea Północna od lat napędzają światową gospodarkę, a rok 2022 to kolejny rozdział w historii reakcji tych samych sił odśrodkowych.

Co się stało z ceną złota w 2022 roku?

Podobnie jak w przypadku każdego innego aktywa, był to rok wzlotów i upadków dla złota. Na początku marca cena złota wzrosła powyżej 2000 USD do najwyższego poziomu od 2020 r. w czasie, gdy wojna na Ukrainie zmusiła inwestorów do szukania ochrony przed rosnącym ryzykiem geopolitycznym i wysoką inflacją. Od tego czasu w grę weszły jednak inne czynniki, przez które złoto straciło część możliwych zysków. Nazywamy je efektem Fed. Amerykański bank centralny zaczął agresywnie podnosić stopy procentowe, aby ograniczyć uporczywie wysoką inflację, pchając dolara amerykańskiego do najwyższego poziomu od dwóch dekad.

Cena złota
Źródło: Tradingview.com

Jakie są główne czynniki wpływające na cenę złota?

 • Dolar amerykański jest obecnie słabszy, co najprawdopodobniej spowoduje wzrost ceny złota i odwrotnie.
 • Polityka pieniężna i ruchy Fed. Istnieje ogólne przekonanie, że cena złota zwykle rośnie, gdy stopy procentowe spadają i odwrotnie. Jednak niektóre dane historyczne powodują, że nie jest to prawdą. 
 • Niepewność rynku i inflacja. Elementarna zasada mówi, że gdy warunki gospodarcze pogarszają się, a inflacja rośnie, cena złota także  często rośnie.
 • Nastroje inwestorów. Inwestorzy lokujący lub wycofujący swój kapitał ze złota mogą zmienić cenę złota i nadać mu impet na rynku.
 • Podaż i popyt. Obejmuje to kupowanie przez banki centralne, produkcję kopalnianą i sezonową konsumpcję, czyli cały komplet uwarunkowań mający wpływ na ruchy na rynku złota. 

Popyt na złoto – ogólnoświatowy popyt osiąga nowe szczyty

Czynnikiem, który należy wziąć przede wszystkim pod uwagę, jest popyt. Ponieważ światowe banki centralne zwiększają swoje rezerwy złota, a ogólny popyt w wielu krajach jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej, wielu ekspertów przewiduje, że szlachetny kruszec pozostanie bardzo cennym towarem przez wiele nadchodzących lat. Dane opublikowane przez Światową Radę Złota pokazują wzrost popytu na złoto i srebro z roku na rok zarówno dla inwestorów, jak i do celów przemysłowych. W przypadku tych pierwszych chodzi o zachowanie bogactwa i dywersyfikację portfeli w celu uzyskania wysokich zwrotów. W przemyśle obserwujemy coraz więcej złota i srebra wykorzystywanego w nowoczesnych technologiach, czy to w smartfonach, samochodach elektrycznych czy panelach słonecznych. Inwestycje w złoto cieszą się rosnącym zainteresowaniem, zwłaszcza w Chinach i Indiach. Kraje europejskie, w tym Niemcy, Szwajcaria, Turcja i Francja, również odnotowały rekordowy wzrost popytu konsumpcyjnego.

Prognoza cen złota na rok 2023

Prognoza ceny złota na 2023 r. obejmuje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, a poniżej omówimy je bardziej szczegółowo. Otóż cena złota w 2023 r. będzie podlegała kilku ważnym czynnikom, na które inwestorzy będą zwracać uwagę. Po pierwsze, jak wspomnieliśmy, siła dolara amerykańskiego, inflacja i stopy procentowe oraz problemy geopolityczne. To, w jaki sposób te wydarzenia będą ewoluować i łączyć się nawzajem w 2023 r., będzie miało wpływ na cenę złota.

 • Siła dolara amerykańskiego i jego wpływ na inne waluty były głównym motorem napędowym dla złota już w 2022 roku i będzie to kontynuowane również w 2023 roku. Jeśli dolar osłabi się z powodu spowolnienia gospodarczego, cena złota powinna wzrosnąć.

Inwestorzy na całym świecie muszą jednak pamiętać, że zmienność walutowa zostanie odwrócona. Jeśli dolar pozostanie mocny, a inne waluty słabe, podniesie to cenę złota na rynkach krajowych. Jeśli dolar spadnie, wzmocni to inne waluty i spowoduje niższą cenę złota. Do tego dołożą się inflacja i stopy procentowe. Jeśli inflacja nie spadnie, banki centralne będą nadal podnosić stopy procentowe. Będzie to miało wpływ na  gospodarki i ich waluty krajowe. Wreszcie geopolityka będzie nadal głównym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów. Inwazja na Ukrainę na początku tego roku zszokowała świat i miała ogromny wpływ na światową gospodarkę, ponieważ rosyjskie towary zostały objęte sankcjami. Jak postępuje wojna i gdyby podobne wydarzenia miały miejsce między Tajwanem a Chinami, oczekuje się, że złoto przyniesie dalsze, jeszcze większe zyski.

 • Większość prognoz cen złota na 2023 r. sugeruje pewne początkowe osłabienie dolara amerykańskiego, ponieważ dolar pozostaje silny, ale w drugiej połowie roku może dojść do spadku cen dolara, co pomoże ponownie zwyżkować ceny złota.

Historia złota 

Ponad 5 tysięcy lat temu starożytni Egipcjanie nadali złotu wartość referencyjną ze względu na jego niezrównane właściwości chemiczne, gdyż metal ten nie jest podatny na utlenianie i korozję. Tak więc ani czas, ani warunki przechowywania nie mają wpływu na złoto. Złoto było tradycyjnie używane jako godny ekwiwalent pieniędzy. Pierwszy standard złota obowiązywał od 1821 do 1944 roku, a funt brytyjski stał się wówczas walutą rezerwową. W 1944 roku, na mocy porozumienia z Bretton Woods, świat przeszedł na nowy standard złota i dolara, zgodnie z którym dolar amerykański był powiązany ze złotem po kursie 35 dolarów za uncję, a inne waluty 44 krajów były już powiązane z dolarem. Pomimo oficjalnego wyparcia złota z obiegu monetarnego po zniesieniu standardu złoto-dolar w 1976 roku, metal ten nie stracił na wartości do dziś. Dziś złoto nadal jest postrzegane jako narzędzie chroniące inwestorów przed ryzykiem walutowym. To nie przypadek, że 40% całego złota wydobywanego na świecie jest wykorzystywane do celów inwestycyjnych, a 10% jest przechowywane w złocie i rezerwach walutowych państw. W rzeczywistości złoto może być używane jako środek płatniczy przez dowolne państwo. W ten sposób banki centralne były nabywcami netto złota przez ponad 10 lat z rzędu, a globalna wielkość rezerw banku centralnego w złocie w 2022 r. jest najwyższa od 30-lat. 

Jak inwestować w złoto?  

Istnieje kilka możliwości inwestowania w złoto. Najpopularniejszym jest złoto kruszcowe czyli sztabki złota i monety kolekcjonerskie, a także fundusze inwestycyjne i kontrakty terminowe, inwestowanie firmy wydobywcze i biżuterię. Z nielicznymi wyjątkami, tylko kruszce, kontrakty i kilka specjalistycznych funduszy zapewniają bezpośrednie możliwości inwestowania w złoto. 

 • Złoto jest metalem szlachetnym, który może również służyć jako zabezpieczenie przed inflacją i dywersyfikacja portfela.
 • Jeśli zdecydowałeś się kupić trochę złota do swojego portfela inwestycyjnego, możesz to zrobić na kilka sposobów.
 • Najbardziej bezpośrednim sposobem na posiadanie złota jest zakup fizycznych sztabek złota lub monet, ale mogą one być niepłynne i muszą być bezpiecznie przechowywane.
 • Popularne są również fundusze giełdowe (ETF) i fundusze inwestycyjne śledzące cenę złota, a jeśli masz dostęp do instrumentów pochodnych na swoim rachunku maklerskim, możesz kupować kontrakty terminowe.
 • Aby pośrednio zdobyć złoto, możesz również rozważyć inwestowanie w akcje spółek wydobywających złoto, chociaż ceny akcji tych spółek nie odzwierciedlają zbyt dobrze wartości złota w dłuższej perspektywie.

Sztabki złota – najpopularniejsza forma inwestowania w złoto 

Jest to prawdopodobnie najbardziej znana forma bezpośredniego posiadania złota. Wiele osób myśli o złocie, jako o dużych sztabkach złota przechowywanych w sejfach. W rzeczywistości złoto bulionowe to dowolna forma czystego lub prawie czystego złota, które zostało certyfikowane pod względem wagi i czystości. Obejmuje to monety, sztabki i inne formy złota dowolnej wielkości. Numer seryjny jest również zwykle dołączany do sztabek złota ze względów bezpieczeństwa. Chociaż ciężkie sztabki złota są imponującym widokiem, ich duży rozmiar sprawia, że są mniej płynne, a zatem kosztowne w zakupie i sprzedaży. Należy pamiętać także o tym, że jeśli posiadasz jedną dużą sztabkę złota o wartości 100 000 $ jako cały twój majątek w złocie, a następnie zdecydujesz się sprzedać 10%, nie możesz odciąć końca sztabki i sprzedać jej. Dlatego oczywistym jest, że kruszce przechowywane w mniejszych sztabkach i monetach zapewniają znacznie większą płynność i są dość powszechne wśród posiadaczy złota.

Inwestycja w złoto
Sztabki złota 20g

Kontrakty terminowe na złoto

Największą zaletą korzystania z kontraktów do inwestowania w złoto jest ogromna dźwignia finansowa, z której można skorzystać. Innymi słowy, możesz posiadać wiele kontraktów na złoto za stosunkowo niewielką sumę pieniędzy. Jeśli wartość kontraktów terminowych na złoto zwyżkują, możesz bardzo szybko zarobić dużo pieniędzy.

 • Ryzyko: Dźwignia finansowa dla inwestorów w kontraktach działa jednak w obie strony. Jeśli wartość złota spadnie będziesz zmuszony wyłożyć znaczne sumy pieniędzy, aby utrzymać kontrakt zwany depozytem zabezpieczającym. W innym wypadku broker zamknie pozycję i poniesiesz stratę. Tak więc, podczas gdy rynek kontraktów terminowych pozwala zarobić dużo pieniędzy, równie szybko można je stracić. 

Jaka jest różnica między kontem alokowanego i niealokowanego złota?

Główna różnica dotyczy własności złota i tego, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ubezpieczenie tego złota.

 • Kiedy kupujesz złoto na zasadzie alokacji, oznacza to, że masz tytuł do tego złota i jesteś jego prawnym właścicielem. Oznacza to, że jesteś również odpowiedzialny za jego bezpieczne przechowywanie. Jak wspomniano, oznacza to również, że będziesz musiał wziąć pod uwagę opłaty za ochronę i ubezpieczenie.
 • Inwestując w złoto na nieprzydzielonym koncie banku lub strony trzeciej, nie zachowujesz prawnego prawa własności do złota. Zamiast kupować złoto i być właścicielem tego aktywa, deponujesz środki w banku. W zamian bank spłaciłby Twoją inwestycję na żądanie po odpowiedniej wartości w danym momencie.

Zaletą takiej inwestycji jest to, że bank jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo złota i odpowiednie ubezpieczenie, ale istnieje ryzyko, w chwili gdy bank bankrutuje, rezerwy złota mogłyby być zagrożone i nie byłyby chronione w ramach programu rekompensat za usługi finansowe. 

Złote monety

Od dziesięcioleci suwerenne rządy na całym świecie emitują duże ilości złotych monet. Monety są powszechnie kupowane przez inwestorów od prywatnych dealerów z premią wynoszącą około 1% do 5% powyżej ich bazowej wartości złota. W ostatnich latach premia wzrosła w niektórych przypadkach nawet do około 10%.

Zaletami monet bulionowych są:

 • Ich ceny są łatwo dostępne w światowych publikacjach finansowych.
 • Złote monety są często bite w mniejszych rozmiarach, co czyni je wygodniejszym sposobem inwestowania w złoto niż większe sztabki.
 • Renomowanych dealerów można znaleźć przy minimalnym zaangażowaniu w każdym, większym mieście. 

Starsze, rzadkie złote monety mają tak zwaną wartość numizmatyczną lub „kolekcjonerską”, wykraczającą poza podstawową wartość złota. Aby inwestować wyłącznie w złoto, skup się na monetach będących w powszechnym obiegu, a rzadkie pozostaw kolekcjonerom. Najczęściej obracane  i jedne z najbardziej rozpowszechnionych złotych monet to południowoafrykański Krugerrand, amerykański orzeł i kanadyjski liść klonowy.

Złote fundusze ETF i fundusze inwestycyjne

Jedną z alternatyw bezpośredniego zakupu sztabek złota jest inwestycja w jeden z opartych na złocie funduszy giełdowych ETF. Fundusze te można kupować lub sprzedawać podobnie jak akcje, w dowolnym domu maklerskim lub na IKE. Ta metoda jest zatem łatwiejsza i bardziej opłacalna niż bezpośrednie posiadanie sztabek lub monet, zwłaszcza dla małych inwestorów, ponieważ minimalna inwestycja to tylko cena jednej akcji ETF. Średnie roczne wskaźniki wydatków tych funduszy wynoszą znacznie mniej niż opłaty i wydatki na wiele innych inwestycji, w tym większość funduszy inwestycyjnych.

Wiele funduszy inwestycyjnych jest właścicielami spółek zajmujących się obrotem złotem w ramach swoich zwykłych portfeli. Nie mniej jednak inwestorzy powinni mieć świadomość, że tylko kilka funduszy inwestycyjnych koncentruje się wyłącznie na inwestowaniu w złoto. Główne zalety funduszy inwestycyjnych opartych wyłącznie na złocie to:

 • Niski koszt i niska minimalna, wymagana inwestycja
 • Dywersyfikacja wśród różnych firm
 • Łatwość posiadania rachunku maklerskiego lub IKE

Jak inwestować w spółki wydobywające złoto?

W ramach możliwości inwestycyjnych zdecydować się na zakup udziałów w spółkach zajmujących się wydobyciem i poszukiwaniem złota lub zainwestować w instrumenty finansowe, które opierają swoje wyniki na przyszłej wartości i zmianach cen złota. Należą do nich produkty takie jak kontrakty i fundusze inwestycyjne, które same inwestują w złoto, aby skorzystać z jego wartości. Niektóre fundusze inwestują w indeksy spółek wydobywczych, inne są bezpośrednio powiązane z cenami złota. Decydując się na tego typu inwestycję zapoznaj się z prospektami emisyjnymi funduszy. Tradycyjne fundusze wspólnego inwestowania są zwykle zarządzane aktywnie, podczas gdy fundusze ETF stosują pasywną strategię śledzenia indeksów i dlatego mają niższe wskaźniki wydatków. Jednak dla przeciętnego inwestora w złoto fundusze inwestycyjne i ETF są obecnie najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem inwestowania w złoto.

Jaki jest najlepszy sposób inwestowania w złoto?

Znalezienie najbardziej odpowiedniej inwestycji w złoto dla Twojego portfela zależy od Twoich zasobów i celów inwestycyjnych. Więksi inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w złoto bulionowe, ale wiąże się to z zapłaceniem premii i kosztów przechowywania. ETF-y i fundusze inwestycyjne śledzące cenę złota oferują niskie koszty przy niskich, minimalnych inwestycjach. Ponieważ jednak fundusze różnią się strategiami inwestycyjnymi i wskaźnikami wydatków, ważne jest, aby przed zakupem tych akcji przeprowadzić badania. Wreszcie kupowanie biżuterii może być satysfakcjonującym sposobem na posiadanie złota, chociaż jest mniej prawdopodobne, że przyniesie zyski z inwestycji. 

Jak początkujący inwestują w złoto?

Fundusze wspólnego inwestowania i fundusze typu ETF to na ogół najłatwiejsze i najbezpieczniejsze sposoby inwestowania w złoto. Każda akcja tych papierów wartościowych reprezentuje ustaloną ilość złota i możesz łatwo kupować lub sprzedawać te środki na swoim koncie maklerskim lub emerytalnym. Złote fundusze inwestycyjne i ETF są dobrym wyborem dla początkujących inwestorów ze względu na ich niski koszt i niskie minimalne wymagania inwestycyjne.

Dariusz Mączyński

Dariusz Mączyński

Pasjonat giełdy forex, kryptowalut oraz piłki nożnej. Giełdę Forex analizuje od kilku lat, co poparte jest wieloma sukcesami. Uczestnik wielu konferencji na temat kryptowalut. Na tym blogu Dariusz zajmuje się przeglądem najpopularniejszych platform tradingowych. Mając dwie dekady doświadczenia w dziennikarstwie biznesowym i finansowym, Dariusz omawiał najświeższe informacje rynkowe, pisał na temat rynków akcji oraz redagował treści dotyczące finansów osobistych.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Forex Opinia