W co inwestować w 2023 ? Jak pomnażać swój kapitał? Poradnik

W co inwestować w 2023 ?

Posiadanie nadwyżki finansowej to doskonały moment, aby rozważyć ich zainwestowanie. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z ich stopniową utratą wartości. Równolegle przed podjęciem decyzji o inwestycji należy dokładnie przeanalizować temat z tym związany, szczególnie czynniki, które mogą rzutować na całkowitą utratę posiadanych środków, co nie jest rzadkim zjawiskiem. Kluczowe jest, aby inwestować środki tylko w te aktywa, które się bardzo dobrze rozumie. W tym poradniku przedstawimy Ci jakie są możliwości inwestycji twojego kapitału w 2023 roku. 

Dlaczego warto inwestować?

Pandemia koronawirusa przedstawiła jak jedno wydarzenie potrafi skutecznie przetasować cały rynek finansowy. Do 2020 roku, inflacja w Polsce nie była wysoka, jednak później zaczęła stopniowo wzrastać. Spowodowane to było niskimi stopami procentowymi i rozpowszechnioną konsumpcją ze względu na tanie pieniądze. W konsekwencji obecnie inflacja osiąga rekordowe wskaźniki od ponad 20 lat, co staje się realnym zagrożeniem dla zgromadzonych i niezainwestowanych środków. 

Przy dwucyfrowej inflacji nie jest możliwe, aby wyhamować utratę wartości pieniądza poprzez ulokowanie środków na lokatach i kontach oszczędnościowych. Choć oprocentowanie na lokatach wzrosło, to jednak nie jest ono w stanie przewyższyć wartości inflacji. Środki zdeponowane na lokatach nie dość, że tracą na wartości, to nie przynoszą także żadnych dodatkowych zwrotów. 

Chcą uchronić swoje pieniądze przed inflacją należy rozważyć inne możliwości inwestycji. Sposobności na to jest bardzo dużo, ponieważ przez lata rynek inwestycyjny bardzo się rozbudował. Wiele z nich zaliczanych jest do ryzykownych, dlatego możliwy wzrost jest wysoki. Inne z kolei są rozwiązaniami bardziej pewnymi. 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Jednym z najrozsądniejszych sposobów zbudowania swojego portfela inwestycyjnego jest jego zdywersyfikowanie. Dywersyfikacja to działanie, które opiera się na podzieleniu posiadanych środków, przeznaczonych do zainwestowania, na kilka grup. Następnie są one lokowane w różne produkty finansowe, np. w złoto, kryptowaluty, obligacje, lokaty. W ten sposób można radykalnie zminimalizować ryzyko utraty całości kapitału. Nierzadko zdarza się sytuacja, że podczas utraty wartości jednego aktywa, inne nadal generują zyski, co pozwala pokryć stratę bez lokowania dodatkowych środków. 

W ramach przeprowadzonej dywersyfikacji należy systematycznie analizować tempo i sposób pracy danych pieniędzy. Pozwala to na korygowanie założeń i zmianę poszczególnych założeń. 

Inwestowanie w kryptowaluty

Kryptowaluty zyskały bardzo duży potencjał w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Początkowo część rynku związana z kryptowalutami była obserwowana przez nielicznych. Z biegiem czasu i znacznym wzrostem wartości to grono poszerzyło się również o niedzielnych inwestorów. Szczególną uwagę inwestorów zyskał nie tylko Bitcoin, ale także Ethereum. Przed zakupem kryptowalut należy szczególnie pamiętać, że te aktywa charakteryzują się ogromną zmiennością i są narażone na ataki spekulacyjne. 

Kurs Bitcoina doskonale obrazuje z czym wiążą się wahania tej waluty. Najpopularniejsza kryptowaluta odnotowała ogromny wzrost wartości z 900 do 20 000 USD, po czym w 2017 roku spadła do 5 000 USD. Z kolei w 2021 roku odnotowała ponownie rekordowy wzrost aż do wartości przekraczającej 68 000 USD, od tego momentu odnotowuje spadki i jego wartość w 2022 roku oscyluje w granicy 16 000 USD. 

„Specjaliści” podkreślają, że kryptowaluty zaliczają się do grona baniek spekulacyjnych, dlatego dla początkujących inwestorów zalecane jest podejmowanie decyzji z ogromną dozą ostrożności. Waluty elektroniczne, oparte na technologii blockchain posiadają skomplikowaną specyfikę, którą ciężko zrozumieć osobom opornym na nowe technologie.

W obecnym czasie (listopad 2022) zdecydowanie warto zainwestować w kryptowaluty bo są po prostu „tanie” w porównaniu do tego co było w 2021r na górce. Jak wiadomo najlepiej inwestować na spadkach a nie kiedy kryptowaluty osiągają swoje ATH. Następne większe wzrosty przewidywane są na przełomie 2024/2025.

Kryptowaluty kupuje się na specjalnie do tego stworzonych giełdach kryptowalut. Następnie trafiają one do wirtualnych lub fizycznych portfeli. Fizyczne portfele na kryptowaluty to urządzenia o wyglądzie przypominającym pendrive lub dysk zewnętrznym – tak zwany cold wallet. Zarówno Bitcoina, Ethereum i kilka innych popularnych coinów można zakupić w specjalnych bitomatach, czyli „bankomatach” stworzonych specjalnie do kryptowalut. Można je spotkać w dużych polskich miastach. Po zakupie zostają one wysłane na twój portfel. 

Rozważając inwestycję w kryptowaluty można zdecydować się na kontrakty CFD na kryptowaluty. Umożliwiają one granie na spadki wartości, co jednocześnie niweluje obowiązek przechowywania kryptowalut. 

Binance

Inwestycje w nieruchomości

Kolejną odpowiedzią na pytanie „W co inwestować?” to inwestycje w nieruchomości, które zostały bardzo mocno spopularyzowane przez nieustanie wzrastające ceny mieszkań. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie webinary czy konferencje w tym temacie. Wysoki poziom zainteresowanie tą tematyką w przeszłych latach budzi sporo wątpliwości, czy to nadal dobry pomysł na ulokowanie środków. Osoby zainteresowane takimi inwestycjami powinny wyszukiwać okazji na rynku nieruchomości. Uzyskiwanie zwrotu z tej inwestycji może odbywać się na dwa, najpopularniejsze sposoby

  • Inwestycja w mieszkanie przeznaczonego na wynajem długoterminowy/krótkoterminowy – najpopularniejszy rodzaj inwestycji w mieszkania, w zasadzie na wynajmujących przekładany jest obowiązek spłaty raty kredytów zaciągniętego przez właściciela w celu zakupu nieruchomości. Wynajem długoterminowy cechuje się zapewnieniem stabilnych dochodów, jednak są one o wiele niższe niż te osiągane z tytułu wynajmu dobowego. Pandemia koronawirusa bardzo szybko zachwiała tym rynkiem, ponieważ wówczas wynajem krótkoterminowy znacząco ucierpiał. Dodatkowo licząc zwrot z inwestycji należy uwzględnić także koszty stałe, ceny ewentualnych napraw i rosnących rachunków. Dodatkowo należy kalkulować okresy, kiedy mieszkanie nie jest wynajmowane. Ponadto przyszły inwestor musi liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych podatków, np. podatku katastralnego, co stanowi dodatkowy koszt. 
  • Flipping – to rodzaj inwestycji w mieszkanie, które znajduje się w atrakcyjnej inwestycji. Mieszkanie sprzedawane jest w atrakcyjnej cenie, ponieważ konieczne jest przeprowadzenie odświeżenia lub remontu. Dzięki wykonaniu kilku prac wykończeniowych, dane mieszkanie można sprzedać kilkanaście procent drożej. Po odjęciu kosztów poniesionych w trakcie remontu i po powtórzeniu tego działania kilkukrotnie w ciągu roku, uzyskiwana jest satysfakcjonująca stopa zwrotu z inwestycji. Sporym utrudnieniem w branży jest ogromna konkurencja. Wiele osób posiada gotówkę przeznaczoną na zakup, a decyzję o zakupie podejmuje w kilka minut po dokładnych oględzinach. W rezultacie młodzi fliperzy znajdują się na gorszej pozycji, ponieważ każdy sprzedający mieszkania woli jak najszybciej uzyskać środki finansowe. 

Inwestowanie w złoto

Rozważając potencjalną inwestycję długoterminową z pewnością należy zagłębić się w tematykę inwestycji w złoto. Jest to klasyczny sposób na lokowanie kapitału w czasach kryzysu walut lub akcji. W większości przypadków zapaść na rynku nie rzutuje znacząco na wartość złota, a z każdym rokiem praktycznie zyskuje na wartości. 

Wartość uncji złota w kwietniu 2019 roku wynosiła 5 tysięcy złoty, a już rok później wzrosła o 2 tysiące. Zatem roczna stopa wzrotu wynosiła aż 40%, co stanowi doskonały wynik. Dotychczas był on spotykany wyłącznie na giełdzie papierów wartościowych czy na rynku Forex. Należy pamiętać, że nikt nie może zagwarantować tak spektakularnych wzrostów w przyszłości, jednak specjaliści rekomendują posiadanie złota w swoim portfelu inwestycyjnym. 

Złoto można zakupić na dwa sposoby:

  • złoto fizyczne – w ramach transakcji otrzymuje się realne sztabki lub złote monety, które można przechowywać u siebie w domu. Przy zakupie złota od profesjonalnego dilera, otrzymywane są specjalne certyfikaty, a także potwierdzenie jego odkupienia w dowolnym momencie. Występuje także możliwość zakupienia złota wraz z jego przechowaniem w skarbcach. 
  • złoto papierowe – to rodzaj pochodnych instrumentów finansowych, które opierają się na obrocie złotem. Ten rodzaj transakcji cechuje się zwiększonym bezpieczeństwem, ponieważ nie otrzymujemy fizycznego złota, które należy przechować. Realną wadą jest z kolei brak analogicznej wartości papierowego złota do jego fizycznych odpowiedników. W przypadku znaczącego rozpowszechnienia kontraktów może wystąpić spekulacja cen. 

Inwestowanie na rynku forex

Osoby, które nie chcą inwestować w akcje lub obligacje albo chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, mogą rozważyć ulokowanie zgromadzonego kapitału w walutach. Ten mechanizm jest niezwykle prosty. Wystarczy kupić obcą walutę, a następnie sprzedać ją, kiedy wzrośnie jej wartość. Równolegle inwestowanie w obce waluty może odbywać się poprzez wirtualne transakcje, które posiadają spekulacyjny charakter. W tym celu utworzone zostały kontrakty CFD na rynku Forex.

Kontrakty CFD są zgubne przede wszystkim dla osób początkujących, które przeszacowują swoje możliwości. Jednak wraz z wiedzą i umiejętnościami szanse na zysk wzrastają. W tych kontraktach wykorzystywana jest dźwignia finansowa, która umożliwia ogromne zyski przy małych nakładach, jednak działa także w drugą stronę. Występuje realna szansa na poważne straty. 

Uczestnictwo na rynku Forex jest możliwe dzięki dostosowanym do tego kontom maklerskim. Na większości pozabankowych platform tradingowych przygotowana jest jedna z najlepszych możliwych podstaw. Obowiązują niskie speady, a dodatkowo większość operacji można wykonywać na aplikacjach mobilnych.

xtbwcoinwestowac - Forex Opinia - W co inwestować w 2023 ? Jak pomnażać swój kapitał? Poradnik

Fundusze inwestycyjne

Osoby, które nie chcą samodzielnie wybierać akcji spółek, w które chcą zainwestować swoje środki lub nie chcą zagłębiać się dokładnie w tę tematykę, mogą skorzystać z usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne są swoistym pośrednikiem pomiędzy inwestorem a giełdą. 

Rola osoby, która chce w ten sposób zainwestować swoje środki ogranicza się wyłącznie do wpłacenia środków. Są one wykorzystywane do zakupu jednostek uczestnictwa i wybrania jakiegoś subfunduszu z danego TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). Charakteryzują się one posiadanie prostych nazw, doskonale odzwierciedlających ich charakterystykę, np. „fundusz konserwatywny” lub „fundusz o podwyższonym ryzyku”. W zależności od wyboru danego subfunduszu, dana instytucja finansowa posiada możliwość inwestowania w akcje polskich lub nawet światowych spółek. Ponadto obiektem inwestycji mogą być obligacje lub też kontrakty na surowce. 

Podejmując decyzję o skorzystaniu z funduszów inwestycyjnych należy mieć świadomość, że na inwestorze spoczywa konieczność poniesienia kosztów. Fundusze inwestycyjne pobierają prowizję, która wynosi od 2 do 5%. Ponadto mogą pobierać inne opłaty, np. opłata za wypłatę środków lub opłata za wysoką stopę zwrotu. 

Fundusze inwestycyjne także wiążą się z pewnym ryzykiem, pomimo tego, że firmy zatrudniają najlepszych specjalistów na rynku. Podejmowane przez nich decyzje nie zawsze są do końca prawidłowe. W rezultacie, niektóre subfundusze w określonych latach nie osiągnęły nawet dodatniej stopy zwrotu. Alternatywą dla nich są inwestycje w pasywne fundusze poprzez ETF. 

ETF

ETF (exchange-traded fund) to rodzaj pasywnego funduszu, który jest notowany na giełdzie. Pasywne fundusze stanowią przeciwieństwo funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne cechują się samodzielnym podejmowaniem decyzji o wyborze konkretnych aktywów. Są one funduszami aktywnie zarządzanymi. Przeprowadzone statystyki jednoznacznie przedstawiają, że nie są bardzo skuteczne. Raptem 10% z nich odnotowuje wyższy wynik niż ten osiągany przez cały rynek. O funduszach pasywnych można powiedzieć, że wycofały się z tej rywalizacji z rynkiem. Skupują one wszystkie akcje z określonego indeksu. Akcje są wykupywane w określonych proporcjach. W rezultacie uzyskuje się odzwierciedlenie całego rynku i przy jego wzroście, wzrastają także posiadane fundusze. 

Zakupu ETF można dokonać poprzez posiadane konto maklerskie. Alternatywnie swój kapitał można powierzyć dla firm pośredniczących, które oferują usługi tzw. robodoradców. 

Obligacje skarbowe

Osoby, które obawiają się inwestycji w akcje, mogą rozważyć ulokowanie swojego kapitału w obligacjach. Obligacje są charakteryzowane jako dłużne papiery wartościowe. Stanowią formę pożyczki. Mogą być emitowane zarówno przez skarb państwa jak i prywatne firmy. Schemat zakupu obligacji jest niezwykle prosty. Należy wykupić wyemitowane obligacje, a w zamian otrzymuje się stosowne odsetki. W momencie wykupu, emitent obligacji musi zwrócić także wartość udzielonej pożyczki. 

Obligacje skarbowe określane są jako instrument finansowy, który posiada niskie ryzyko, dlatego potencjalny zysk również nie jest spektakularny. Większe korzyści można osiągnąć przy wyborze obligacji korporacyjnych, jednak równolegle wzrasta także ryzyko. Większe ryzyko odzwierciedla wyższe prawdopodobieństwo niewypłacalności firm spowodowane np. upadłością gospodarczą. Z kolei bankructwo skarbu państwa jest mało prawdopodobne, choć nadal możliwe. Miało to miejsce w przypadku Grecji. 

Zakupu obligacji dokonuje się na swoim koncie maklerskim. Obligacje skarbu państwa obsługiwane są wyłącznie przez Biuro Maklerskie PKO BP. Obligacje skarbowe można zakupić także przez telefon. 

W dobie rosnącej inflacji warto zainteresować się obligacjami skarbowymi indeksowanymi inflacją. W pierwszym roku jest stałe oprocentowanie, natomiast już w kolejnych latach do marży dodawana jest inflacja. 

Inwestycje alternatywne – antyki, alkohol, dzieła sztuki

Wielu inwestorów decyduje się na wybór innowacyjnych inwestycji. Obiekt ich zainteresowań stanowią niecodzienne aktywa – obrazy, stara porcelana, a nawet whisky czy wina. Cechą łączącą te przedmioty jest posiadanie innej podatności na wahania rynku niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych sposób inwestycji (akcje, waluty, złoto, itp.). 

Decydując się na inwestowanie alternatywne należy mieć na względzie, że są to inwestycje długoterminowe. Czym dłuższy czas przechowywania danego dobra inwestycyjnego, tym większą cenę można osiągnąć w trakcie sprzedaży. Potencjalny inwestor powinien być zorientowany w modzie na dane okresy historyczne czy nawet na konkretnego artystę. Dokonanie słusznego wyboru umożliwi uzyskanie bardzo wysokiego zwrotu z inwestycji. 

Ten sposób inwestycji upodobali sobie szczególnie najbogatsi Amerykanie. Ich portfele inwestycyjne są mocno zdywersyfikowane, jednak posiadają wyznaczoną część, którą zajmują dzieła sztuki czy wina. 

Crowdfunding

Mianem crowdfundingu można określić zrzutkę społecznościową, która posiada charakter charytatywny. Bardzo popularne stają się inwestycje crowdfundingowe w małe startupy. W zamian za powierzone środki nabywa się prawo do zakupu akcji. Natomiast właściciele początkującego przedsiębiorstwa posiadają środki, które umożliwiają rozwinięcie działalności. 

Kiedy firma zacznie odnotowywać zyski i pomnażać posiadany kapitał, a następnie wejdzie na giełdę wówczas posiadane udziały znacząco zyskują na wartości. Udostępnione dane przedstawiają, że dzięki crowdfunding inwestycyjny umożliwia uzyskanie nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu. W przypadku, gdy inwestycja będzie naprawdę trafiona, można uzyskać zysk wynoszący 200 czy nawet aż 300%. 

Podsumowanie – W co inwestować ?

W tym artykule postanowiliśmy rozwinąć nurtujące nas wszystkich pytanie „W co inwestować?”. Wszystko zależy od tego jakiej stopy zwrotu z inwestycji oczekujemy. Młodsi posiadacze kapitału zdecydują się zapewne na inwestycję w kryptowaluty , która jest ryzykowana jednak według nas opłacalna. Szczególnie w obecnym czasie (listopad 2022) kiedy kryptowaluty są na mocnym dołku.

Dla osób preferujących stabilne inwestycje dobrą opcją będzie ulokowanie swojego kapitału w złoto lub nieruchomości. Nie dają one może dużej stopy zwrotu jednak zdecydowanie są świetne do przetrzymania pieniędzy.

Może jednak zostawić pieniądze na koncie i poczekać na lepszy moment do inwestycji ? Tą decyzję pozostawiamy wam do przemyślenia. My życzymy owocnych inwestycji !

Dariusz Mączyński

Dariusz Mączyński

Pasjonat giełdy forex, kryptowalut oraz piłki nożnej. Giełdę Forex analizuje od kilku lat, co poparte jest wieloma sukcesami. Uczestnik wielu konferencji na temat kryptowalut. Na tym blogu Dariusz zajmuje się przeglądem najpopularniejszych platform tradingowych. Mając dwie dekady doświadczenia w dziennikarstwie biznesowym i finansowym, Dariusz omawiał najświeższe informacje rynkowe, pisał na temat rynków akcji oraz redagował treści dotyczące finansów osobistych.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Forex Opinia